Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công bố điều chỉnh quy hoạch 1/2000 phường Phố Cò

30-07-2020 17:51

Công khai Quyết định điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên/documents/53942/0/1145.pdf/256fe293-3ad9-417c-a69a-063d2971588b


Thống kê truy cập

Đang truy cập:5081

Tổng truy cập: 873049