Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

08-09-2020 20:16

 

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V chủ trì cuộc họp

Theo kế hoạch, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V dự kiến tổ chức vào ngày 24/9/2020 với khoảng 550 đại biểu, trong đó 400 đại biểu chính thức và 150 đại biểu mời. Các hoạt động trước, trong và sau Đại hội đã được xây dựng bao gồm: Các cấp, các ngành phát động đợt thi đua đặc biệt, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 02/9 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin truyền thông của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền bằng khẩu hiệu, pano, băng rôn trên một số tuyến đường phố tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là trung tâm thành phố Thái Nguyên; tổ chức Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc và triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung: Cần xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BTC để đảm trách các phần việc tại đại hội; bám sát cơ cấu để phân bổ đại biểu cho phù hợp; thống nhất tên của Đại hội đảm bảo phản ánh cho cả giai đoạn và không trái với hướng dẫn của Trung ương; trang trí khánh tiết, khẩu hiệu Đại hội… Đối với chương trình nghệ thuật cần có sự tham gia của nhiều tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền tại Đại hội cần lựa chọn, mời các cơ quan báo, đài Trung ương, những đơn vị có uy tín lớn để phản ánh về Đại hội, nhằm lan tỏa các điển hình tiên tiến của tỉnh Thái Nguyên; cần có khu trưng bày những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; rà soát về đại biểu dự và hoàn thiện giấy mời; công tác an ninh trật tự cần phải đảm bảo…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, đề xuất của các thành viên BTC, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V kết luận: Thông qua dự thảo chương trình Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giao Bộ phận Thường trực hoàn chỉnh trong ngày 9/9; việc chuẩn bị báo cáo tham luận tại Đại hội, yêu cầu Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cơ cấu lại thành phần tham gia nhằm đảm bảo có tính lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân; đối với việc chuẩn bị và hoàn thiện giấy mời, giao Sở Nội vụ hoàn thiện nội dung chuyển Chánh Văn phòng UBND tỉnh rà soát và báo cáo đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh duyệt trước khi trình ký; Thường trực BTC tổng hợp các ý kiến đã tham gia, hoàn thiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC để ký ban hành trước 10/9; yêu cầu Sở Nội vụ chuẩn bị các báo cáo, diễn văn của Đại hội, bổ sung và hoàn thiện danh sách đại biểu mời đảm bảo đủ các thành phần theo ý kiến đã tham gia tại cuộc họp. Đối với bài phát biểu của đại biểu Trung ương về dự Đại hội, giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị; yêu cầu các cơ quan truyền thông của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền sâu về Đại hội, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu lựa chọn mời các cơ quan báo, đài Trung ương về dự và đưa tin Đại hội./.   

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5129

Tổng truy cập: 872909