Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


 

CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0979 012 380

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Đỗ Thị Hường

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0399982760

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3825

Tổng truy cập: 716233