Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY


 

BÍ THƯ

 

 Họ và tên: Trịnh Đạt Dũng

 Năm sinh: 1975

 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0915 207 175

PHÓ BÍ THƯ

 

 Họ và tên: Đỗ Thị Hường

 Năm sinh: 1981

 Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0399982760

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3707

Tổng truy cập: 716243